Obecní úřad

Autor: AdministratorVolženo: 02.10.2013 12:47Zpět

Pohyb a reč nás spája

Setkání v rámci projektu Pohyb a reč nás spája spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci OP Přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013.

Obec Halenkov - Články
V průběhu let 2012 – 2013 realizuje MŠ Halenkov ve spolupráci s MŠ Domaniža projekt Pohyb a reč nás spája spolufinancovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci SR – ČR 2007-2013. Rozpočet číní 22 383,66 EUR.

Projekt je naplánován jako navazující a rozvíjející aktivitou již realizovaného projektu s názvem „“Česko-slovenská cesta za poznáním“, jehož cílem bylo realizovat na obou stranách hranice soubor činností, které povedou k poznání kraje a seznámí účastníky projektu s kulturou, tradicemi a zvyky jednotlivých regiónů. Navazující projekt „ Pohyb a reč nás spája je rozvíjejícím projektem, jehož hlavním cílem je přirozenou formou odbourávat jazykovou bariéru mezi dětmi předškolního věku vyrůstajících ve Slovenské a České republice, a prohloubit tak jejich vzájemnou spolupráci a porozumění. Partnery jsou jako v předešlých letech MŠ Halenkov (mikroregion Valašsko-Horní Vsacko) a MŠ Domaniža ( mikro region Naše Považie).

Projektový záměr Pohyb a reč nás spája je inovativním spojením zdánlivě nesouvisejících bloků aktivit, které však není nahodilé, a má své logické opodstatnění. Za nedlouho to bude 10 let, co bylo Československo rozděleno na dva státy, a to nejen institucionálně, ale taky lidsky. Tento fakt má za následek, že mladší generace nerozumí svému zahraničnímu sousedovi. Tomuto se rozhodli společně zamezit partneři MŠ Halenkov a MŠ Domaniža prostřednictvím aktivit soustředěných na rozvoj řeči, porozumění cizímu jazyku. K dosažení cíle bude použita nejpřirozenější metoda v oblasti učení a to hra. Projekt se rovněž snaží o rozvoj pozitivního vztahu ke sportovním soutěžím a pohybovým aktivitám.

Během realizace projektu proběhlo celkem 8 setkání obou stran. České i slovenské děti měly možnost poznat tradice a zvyky svého přeshraničního partnera (Rajecká Lesná, Čičmany, Rožnov pod Radhoštěm, Velké Karlovice), mohly si změřit své síly při sportovních soutěžích s různými disciplínami, v rámci poznávání kultury a rozvoje porozumění češtině a slovenštině navštívily děti 2 divadelní představení, účastnily se různých jazykových her, pěveckých, recitačních a výtvarných soutěží.
Veškeré naplánované aktivity byly uskutečněny za přítomnosti“šáši Baltimora“, který děti motivoval a povzbuzoval, obdaroval děti tričkami s logem projektu, odměňoval snahu a výkony dětí drobnými dárky.

Závěrečné setkání proběhlo propojením Společného řečohraní a sportovního zápolení, kde děti prokázaly svou jazykovou a pohybovou zdatnost, na kterou se připravovaly během školního roku.

Po ukončení realizace projektu v září 2013 se obě strany shodly, že hlavního cíle projektu bylo dosaženo a největším přínosem pro děti předškolního věku byla společná setkání, která je podněcovala k odbourávání jazykové a kulturní bariéry, rozvíjela kladný vztah k pohybu.

Díky realizaci projektu byla rozlehlá zahrada Mateřské školy dovybavena zahradním nábytkem s různými herními prvky, které poslouží k rozvoji pohybových aktivit a to jak v rámci předškolního vzdělávání, tak v rámci mimoškolních aktivit dětí. Dalším výstupem je „zahradní amfiteátr“, který slouží k uskutečňování společenských a kulturních akcí.
V MŠ Domaniža byl rovněž vytvořen potenciál pro pohybové aktivity a zahradní amfiteátr, který byl využit k pořádání besídek a společných akcí.
Ráda bych touto cestou poděkovala realizačnímu týmu obou partnerů za spolupráci během realizace projektu, dětem za výkony a pěkné chvíle. Děkuji obecnímu zastupitelstvu za finanční podporu, bez které by nemohl být projekt „Pohyb a reč nás spája“

Obec Halenkov - fotogalerie
Zobrazit fotogalerii související s tímto článkem.


Menu
Důležitá tel. čísla

Praktický lékař pro dospělé

Obec Halenkov - Lékaři MUDr. Jiří Dorňák
Halenkov 654, 756 03
Tel.: +420 571 457 321

Prakticý lékař pro děti a dorost

Obec Halenkov - Lékaři MUDr. Jaromír Kovář
Halenkov 654, 756 03
Tel.: +420 603 150 023

Zubní ordinace

Obec Halenkov - Lékaři MUDr. Jana Černá
Halenkov 654, 756 03
Tel.: +420 571 457 352

 Další důležitá telefonní čísla
Reklama
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republikyObec Halenkov - Služby obceObec Halenkov - Horní VsackoPlakátovnaObec Halenkov - Lidový dům
Informace o www
Dnes je neděle 20. ledna 2019
Svátek slaví Ilona
Stránky si právě prohlíží 2 lidí.
Počet přístupů: 2831090
RSS: Obec Halenkov - RSS

 Původní stránky obce Halenkov

Fotografie na hlavičkách www: J. Tkadlec, S. Kazmíř