Obecní úřad

Vážení občané,dne 14. 5. 2018 proběhlo další zasedání zastupitelstva naší obce. Mimo jiné se zastupitelé zabývali plněním rozpočtu za I. čtvrtletí tohoto roku. Velmi pozitivní je skutečnost, že příjmová část rozpočtu je v podílu z celoroku plněna na 28,7 %. Ve výdajové části rozpočtu jsou úspory, protože v prvních třech měsících roku nebyly realizovány hlavní investiční akce rozpočtu. Jsem spokojen, že jsem mohl informovat zastupitele obce, že máme stavební povolení s nabytím právní moci na všechny připravované akce a to: Chodník Černý, Přechod Halenkov, Pavilon C naší MŠ, Sběrný dvůr Halenkov i Výstavní a spolkové centrum.

Uskutečnila se již výběrová řízení na MŠ, přechod u fary a opravy komunikací dané rozpočtem. Nyní probíhají výběrová řízení na Chodník LD – Černý a Sběrný dvůr Halenkov. Realizace většiny akcí začne v měsíci červnu a červenci. V rozpočtových opatřeních jsme reagovali na poskytnuté dotace na činnost veřejně prospěšných prací a mzdy hasičů i na rozpočet úpravy budovy C naší mateřské školy.

Důležitým bodem našeho jednání bylo projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky o stanovení případů vymezení kratší doby nočního klidu. V různém jsme prodiskutovali provozní záležitosti obce.

Rád bych poděkoval všem, kteří se podíleli na společenských akcích v obci, kterých nebylo málo. Potěšil mě Halenkovský Frzegul – charitativní akce nás občanů, slavnostní otevření 3. NP naší ZŠ, velká okresní soutěž dětí v hasičském sportu u nás na hřišti, vítání občánků a další pořádané akce SPCCH, farností a souborem Kyčera.

Věřím, že se Vám líbil i program letošních Halenkovských slavností a že každý z nás si našel něco co ho potěšilo. Mám radost především ze zapojení našich dětí a občanů do programu, včetně parádního kácení máje v provedení našich hasičů.

Závěrem Vám chci popřát pevné zdraví a pěkné prožití prázdninových dnů.

Váš starosta Ing. Jiří Lušovský

Obec Halenkov - Starosta obce

Menu
Důležitá tel. čísla

Praktický lékař pro dospělé

Obec Halenkov - Lékaři MUDr. Jiří Dorňák
Halenkov 654, 756 03
Tel.: +420 571 457 321

Prakticý lékař pro děti a dorost

Obec Halenkov - Lékaři MUDr. Jaromír Kovář
Halenkov 654, 756 03
Tel.: +420 603 150 023

Zubní ordinace

Obec Halenkov - Lékaři MUDr. Jana Černá
Halenkov 654, 756 03
Tel.: +420 571 457 352

 Další důležitá telefonní čísla
Reklama
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republikyObec Halenkov - Služby obceObec Halenkov - Horní VsackoPlakátovnaObec Halenkov - Lidový dům
Informace o www
Dnes je pondělí 23. července 2018
Svátek slaví Libor
Stránky si právě prohlíží 1 lidí.
Počet přístupů: 2593669
RSS: Obec Halenkov - RSS

 Původní stránky obce Halenkov

Fotografie na hlavičkách www: J. Tkadlec, S. Kazmíř