Obecní úřad

Vážení spoluobčané,léto nás poctilo vysokými teplotami, ale i neobvyklým suchem. To zapříčinilo i kritický stav průtoku vody v Bečvě a vzhledem k vybudovanému rybochodu i vysychání Bečvy nad splavem. Proto jsme přistoupili k intenzivnímu jednání s vedením Povodí Moravy, které vedlo k řešení této situace a věříme, že i k přijetí opatření, která zabrání k opakování takového stavu.

Samozřejmě pokračovaly během léta práce dané rozpočtem tohoto roku. Jejich průběh i pracovně právní záležitosti byly projednány na zasedání zastupitelstva obce dne 31. července. Tak jak jsem Vás průběžně informoval nejnáročnější a největší investiční akcí je přestavba 3. nadpodlaží ZŠ na odborné učebny, knihovnu, společenský sál včetně potřebného vybavení a zajištění bezbariérového přístupu. Stavební práce probíhají dle plánu a jsou před dokončením. Nyní nás čeká dokončit výběrová řízení na vybavení všech částí 3. NP školy a jejich realizace. Příští školní rok již musí vše sloužit svému účelu a nám občanům.

Budou tak uvolněny všechny prostory stávající MŠ k předškolní výchově. Při otevření třetího nadpodlaží ZŠ Vám bude umožněno se podívat jaký je výsledek všech prací a jak třetí nadpodlaží naší ZŠ bude využito. Pěkné počasí nám umožnilo již do konce srpna zrealizovat opravy komunikací dle rozpočtu, především pak opravu cesty do Provazníčka. Pro zvýšení bezpečnosti nás občanů je objednáno 6 sad zpomalovacích prahů, které budou umístěny na nebezpečné místa místních komunikací. Pokud se týká chodníku do Černého a přechodu u kostela probíhá stavební řízení. Rovněž je dokončen projekt výstavního a spolkového centra. Probíhají práce na projektu a následné žádosti o finanční dotaci na vybudování sběrného dvora. Bohužel termíny k vyjádření dotčených orgánů jsou dle mého názoru dlouhé a nám nezbývá než na tato stanoviska čekat.

Jsem rád, že opravy dvou lávek přes řeku Bečvu spočívající především ve výměně dřevěných desek za pororošty proběhly rychle a že tato úprava přinese větší bezpečnost a spokojenost Vám občanům. Rada obce navrhla zařadit do rozpočtu příštího roku i opravu naší třetí Dinotické lávky. Jistě jste zaregistrovali i dokončení revitalizace území bývalého skladu PHM. V 37. týdnu proběhla schůzka se zhotoviteli, kde byl dohodnut postup prací potřebných ke kvalitnímu zatravnění plochy a obnovy uschlých stromů.

Vážení občané, ze zápisu zasedání obecního zastupitelstva i usnesení rady, se můžete na webových stránkách dozvědět o všech tématech, která jsou projednána i uložených úkolech z toho vyplývajících. Jedním z takových je, že zastupitelstvo obce pověřilo vedení obce jednáním ve věci zprovoznění náhonu. V této věci bylo jednáno především s vedením CHKO i Povodí Moravy a rovněž zadáno zpracování geodetického zaměření a zmapování současného koryta náhonu. Přes velkou obtížnost realizace akce věřím, že se nám náhon podaří v následných letech zprovoznit.

Vážení, jistě jsme zaregistrovali významnou změnu vzhledu naší obce. Ano, byla opravena fasáda našeho kostela. Za to patří poděkování panu faráři a všem těm, kteří na tuto opravu přispěli. Jsem rád, že ani zastupitelstvo obce nezůstalo pozadu.

Na závěr mého příspěvku bych chtěl poděkovat všem, kteří organizovali v letních měsících kulturní, společenské a sportovní akce. Věřte nebylo jich málo. Vzpomenu jen Valašské heligonky, turnaj v kopané „Halenkovský mundial“, soutěž hasičů „Halenkovský parkur“, promítání filmů „Vajanovo letní kino“ a v neposlední řadě akce organizované farností a členy SPCCH. Díky Vám všem, kteří jste aktivní a zlepšujete život v naší  obci.

Vážení spoluobčané, přeji Vám jen vše nejlepší.

Váš starosta Ing. Jiří Lušovský

Obec Halenkov - Starosta obce

Menu
Důležitá tel. čísla

Praktický lékař pro dospělé

Obec Halenkov - Lékaři MUDr. Jiří Dorňák
Halenkov 654, 756 03
Tel.: +420 571 457 321

Prakticý lékař pro děti a dorost

Obec Halenkov - Lékaři MUDr. Jaromír Kovář
Halenkov 654, 756 03
Tel.: +420 603 150 023

Zubní ordinace

Obec Halenkov - Lékaři MUDr. Jana Černá
Halenkov 654, 756 03
Tel.: +420 571 457 352

 Další důležitá telefonní čísla
Reklama
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republikyObec Halenkov - Služby obceObec Halenkov - Horní VsackoPlakátovnaObec Halenkov - Lidový dům
Informace o www
Dnes je pátek 20. října 2017
Svátek slaví Vendelín
Stránky si právě prohlíží 2 lidí.
Počet přístupů: 2218086
RSS: Obec Halenkov - RSS

 Původní stránky obce Halenkov

Fotografie na hlavičkách www: J. Tkadlec, S. Kazmíř